Suunnitteluprosessi

Näin suunnitteluprosessi etenee

Yhteydenotostasi tai tarjouspyynnöstäsi ilmenee, minkälaista sisustussuunnittelua haluat ja minkälainen kohde on kyseessä.

 

Sovimme maksuttoman kartoituskäynnin kohteessa, jossa käymme läpi tarpeesi, toiveesi ja tavoitteesi sekä projektin laajuus, aikataulu ja budjetti.

 

Alkukartoituksen voimme tehdä myös tarvittaessa etäyhteydellä.

 

Kartoituskäynnin jälkeen saat kirjallisen tarjouksen suunnittelutyöstä, joka sisältää kartoituksessa läpikäydyt asiat, suunnittelun hinnan (joko tuntiveloituksena tai kiinteänä hintana) sekä suunnittelutyön aikataulun.

 

Tämän jälkeen tarjouksen hyväksynnästä tehdään suunnittelusopimus ja suunnittelutyö alkaa sopimallamme aikataululla.

 

Kohteeseen tehdään mittakäynti, jolloin myös suunnittelusopimus allekirjoitetaan.

 

Mittakäynnillä kohteesta otetaan mitat ja valokuvat. Käymme vielä läpi suunnitelmaan liittyvät ajatuksesi ja toiveesi, jotta kaikki mahdolliset tarpeesi tulee huomioitua.

 

Suunnittelun luonnosvaiheessa tehdään tilasta/asunnosta pohjakuva mitattujen mittojen mukaan tai mahdollisesti antamastasi mittatarkasta pohjakuvasta.

Luonnosvaiheessa tehdään suunnitelmasta esitys, jossa esitellään kalusteet, materiaalit, värimaailma, tarvittava tilamuutos jne.

 

Välipalaverissa suunnitelma esitetään 3D-kuvana. Käymme suunnitelmaesityksen yhdessä läpi ja kirjaan ylös tarvittavat muutokset lopullista suunnitelmaa varten.

 

Lopullinen suunnitelma tehdään välipalaverissa kirjattujen läpikäytyjen asioiden sekä valintojen pohjalta, tällöin tarkentuu mm. hankintojen aikataulu.

 

Loppupalaverissa käymme läpi valmiin suunnitelman ja saat sen itsellesi pdf-tiedostona joko sähköpostitse, muistitikulla tai paperille tulostettuna (maksullinen).

Toteutusvaiheessa saat olla minuun yhteydessä ja tarvittaessa teen työmaakäyntejä ja varmistan, että työt etenevät suunnitelmien mukaisesti.